menu dblex
4lösa
repa
5jämna
karda
liera
logik
metod
ordna
reder
skick
6avreda
bereda
besked
legera
redbar
skaffa
system
utreda
7anordna
klarhet
kunskap
ordning
rangera
8hyfsning
klargöra
kännedom
särlägga
tillreda
åtskilja
9arrangera
ombesörja
räkenskap
stringens
särskilja
tydlighet
10sammanhang
11redovisning
12organisation
14iordningställa
lättfattlighet
överskådlighet
15genomskinlighet