menu dblex
5ilska
vrede
6raseri
7ursinne
11förbittring