menu dblex
3lov
tid
4rast
vila
5ferie
frist
otium
6andrum
ferier
fridag
frihet
fritid
sabbat
vakans
vighet
7abandon
lätthet
skollov
weekend
8semester
säkerhet
9böjlighet
färdighet
rörlighet
smidighet
sommarlov
10avkoppling
permission
11naturlighet
otvungenhet
14tjänstledighet