menu dblex
3avi
idé
råd
4gest
hint
nick
tips
5invit
6signal
tecken
åtbörd
7antydan
dessäng
ledtråd
varning
8allusion
indicium
9anvisning
påpekande
10anmärkning
anspelning
hänvisning
indikation
påminnelse
påstötning
upplysning
11insinuation
13fingervisning
20underhandsupplysning