menu dblex
3bra
fet
fin
rik
4dryg
6bördig
nyttig
riklig
sakrik
7lönande
positiv
tacksam
8flödande
fruktbar
gagnelig
lukrativ
9indräktig
produktiv
värdefull
10profitabel
tacknämlig
uppbygglig
11inbringande
12innehållsrik
vinstgivande