menu dblex
5oklar
8trasslig
villande
9invecklad
11förvillande
labyrintisk
12vilseledande