menu dblex
6barbar
vildar
7frilans
obunden
8inföding
kannibal
partilös
9rustibuss
13naturmänniska
skogsmänniska
15ytterlighetsman