menu dblex
6högmod
7överdåd
övermod
10förhävelse
15självförgudande
självförhävelse