menu dblex
3fri
för
hos
4bred
nära
stor
5glapp
inför
invid
ledig
påsig
utmed
öppen
6intill
rymlig
säckig
veckig
vidast
7bredvid
spatiös
utbredd
utefter
8vidöppen
9utsträckt
vidlyftig
voluminös
10omfattande
omfångsrik
vidsträckt
14vittomfattande