menu dblex
4bild
form
text
6läsart
7lydelse
tydning
upplaga
variant
8relation
tolkning
9redaktion
skrivning
10avfattning
11uppfattning
uppteckning
återgivning
12översättning
13framställning
17översättningsprov