menu dblex
5kolla
märka
6checka
7avbocka
granska
jämföra
motläsa
stämpla
8avpricka
9undersöka
verifiera
11kontrollera
13kontrollräkna