menu dblex
3don
fil
4tång
5docka
medel
organ
utväg
vapen
6bulvan
grejor
hejduk
medium
mojäng
7apparat
redskap
8hjälpare
materiel
9rekvisita
tillbehör
tillhygge
10hjälpmedel
instrument
utensilier
utrustning
11hantlangare
13uttrycksmedel