menu dblex
5sakta
6aktsam
varsam
7varliga
varligt
8måttfull
9försiktig
11omsorgsfull