menu dblex
3syn
4ande
gast
hamn
5spöke
6dödman
fantom
skugga
7skepnad
spöksyn
8skenbild
9andeväsen
skuggbild
10gengångare
11spökgestalt
12uppenbarelse
13dubbelgångare
16andeuppenbarelse