menu dblex
2ge
4ådra
5kosta
lända
skapa
väcka
6alstra
bereda
bringa
orsaka
skaffa
stifta
ådraga
åsamka
7betinga
erbjuda
medföra
8anstifta
anställa
bibringa
förvålla
innebära
tillfoga
uppväcka
9framkalla
föranleda
förorsaka
förskaffa
förskylla
provocera
10tillskynda
åstadkomma