menu dblex
5kvick
rolig
uddig
6fyndig
livlig
lustig
vitsig
7anderik
angenäm
lekande
trevlig
8briljant
skämtsam
snillrik
9smålustig
10gnistrande
slagfärdig
snabbtänkt
snarfyndig
sprudlande
11konversabel
uppslagsrik
13underhållande