menu dblex
3hot
råd
4larm
läxa
omen
vink
6fyrbåk
lärdom
maning
signal
skrapa
varsel
7avrådan
erinran
förebud
hotelse
memento
tillbud
8erinring
föraning
varnagel
9förmaning
näsbränna
olycksbud
åthutning
10admonition
anmärkning
förkänning
förvarning
meddelande
påminnelse
skrämskott
11förebråelse
hotelsebrev
tillsägelse
varningsord
13fingervisning
föreställning
tankeställare
14varningssignal
varningstecken
16tillrättavisning