menu dblex
3gro
öka
4pösa
ökas
5spira
stiga
6finnas
frodas
skjuta
svälla
tillta
trivas
7florera
förökas
grönska
knoppas
stegras
utvidga
8ansvälla
blomstra
utvidgas
vegetera
9expandera
förekomma
förkovras
förstoras
utvecklas
10ackumulera
11uppblomstra