menu dblex
4chic
noga
stel
5enkel
rigid
skarp
sober
stram
6logisk
riktig
strong
sträng
vårdad
7ackurat
bestämd
elegant
korrekt
rigorös
strikte
8noggrann
noggrant
punktlig
stilfull
9avgränsad
regelrätt
stringent
10schematisk
sparsmakad
12affärsmässig