menu dblex
4lova
viga
5helga
signa
6benåda
inviga
9välsignad
11lyckliggöra