menu dblex
3tro
4anse
anta
avse
säga
ämna
ärna
5finna
menas
nämna
påstå
syfta
tveka
tycka
tänka
vilja
6antyda
betyda
förstå
stamma
åsyfta
7förmoda
8beteckna
betrakta
innebära
9supponera