menu dblex
3haj
5ombud
spion
6bulvan
7kontakt
manager
mäklare
resande
8diplomat
promotor
sändebud
9rapportör
10förmedlare
försäljare
kontaktman
kunskapare
mellanhand
11affärsombud
företrädare
impressario
konspiratör
provryttare
ränksmidare
12kommissionär
propagandist
representant
14femtekolonnare
handelsresande
återförsäljare
15skeppsklarerare