menu dblex
3lyx
4hull
5hälsa
7rikedom
välfärd
välmakt
8välstånd
yppighet
överflöd
13välbefinnande