menu dblex
5säker
6ansedd
myndig
8officiös
pålitlig
9kompetent
kraftfull
magistral
officiell
sakkunnig
10befallande
tongivande
11vederhäftig
övertygande
12kvalificerad
13inflytelserik
16respektingivande