menu dblex
4lugn
sund
6avvägd
fattad
sansad
stoisk
8måttfull
9harmonisk
välavvägd