menu dblex
2ås
3lid
4fält
höjd
mark
stup
5brant
brink
hälla
klint
klätt
kulle
slänt
6knalle
medlut
motlut
skränt
7barmark
höjning
8brödkorg
landrygg
stigning
9sluttning
10förhöjning
upphöjning
utförslöpa
13backsluttning
14bergssluttning
höjdsträckning