menu dblex
4grav
tung
5stark
valid
6viktig
7kritisk
9väsentlig
10eftertanke
13betydelsefull