menu dblex
3hög
ren
4klar
5enkel
exakt
frisk
nitid
redig
skarp
öppen
6direkt
koncis
läsbar
läslig
ohöljd
synbar
synlig
typisk
vårdad
7avgjord
bestämd
entydig
evident
frasfri
konkret
kraftig
ljudlig
markant
märkbar
slående
talande
tydligt
uttalad
8distinkt
eklatant
explicit
flagrant
lättläst
manifest
markerad
påtaglig
skönjbar
uppenbar
åskådlig
9begriplig
deciderad
expressiv
oförtäckt
otvetydig
utpräglad
10kategorisk
oförtydbar
påfallande
skenbarlig
uttrycklig
11artikulerad
handgriplig
livslevande
lättfattlig
obestridlig
ofrånkomlig
prononcerad
transparent
ögonskenlig
överskådlig
12framträdande
genomskinlig
omisskännlig
otvivelaktig
ovedersäglig
13iögonfallande
14grammatikalisk
lättförståelig
välartikulerad