menu dblex
6exkurs
7avbrott
8parentes
10avstickare
digression
utsvävning
12inkonsekvens