menu dblex
2ge
3slå
4fila
jaga
leka
leva
lira
våga
5agera
blåsa
kasta
kicka
ljuda
låtsa
sköta
stega
svepa
tolka
varpa
vinda
6avlösa
blänka
brytas
dobbla
drilla
flamma
fläkta
flöjta
förege
glappa
glimta
hyckla
klinga
klinka
klirra
knarra
knäppa
pingla
posera
raffla
sjunga
skifta
skimra
skärra
sparka
spelas
spreta
återge
7anlägga
fingera
fladdra
glittra
gnissla
hantera
markera
sprudla
uppföra
vinscha
8bestryka
changera
exekvera
framföra
gestalta
illudera
musicera
simulera
traktera
uppträda
9förändras
hasardera
spekulera
10framställa
föreställa
kvintilera
12ackompanjera