menu dblex
4mums
5godis
smuts
snarr
sörja
6gotter
namnam
7choklad
konfekt
8godsaker
sötsaker
9osnygghet
10karameller
snaskighet
snuskighet