menu dblex
4tyda
5tolka
6förstå
utläsa
7utlägga
8förklara
uppfatta
9översätta
10förtydliga
kommentera
11dechiffrera