menu dblex
uttyda
verb
tyda
förklara
förtydliga
förstå
uppfatta
dechiffrera
tolka
utlägga
kommentera
översätta
utläsa

Alla synonymer går att klicka på.