menu dblex
3oöm
seg
4idog
lång
5envis
senig
stark
tålig
6flitig
härdig
tapper
trägen
7ihärdig
strävig
trofast
8energisk
spänstig
tålmodig
9ihållande
10oförtruten
persistent
ståndaktig
supervalid
11efterhållen
perseverant
13oförbrännelig
15konditionsstark
16motståndskraftig