menu dblex
4usel
5dålig
påver
skral
6ryslig
ynklig
ömklig
7eländig
gräslig
sorglig
8olycklig
värdelös
9bedrövlig
erbarmlig
föraktlig
jämmerlig