menu dblex
4inta
5fylla
6ifylla
7uppväga
8supplera
tillfoga
11komplettera
12fullständiga