menu dblex
utfylla
verb
komplettera
fullständiga
fylla
ifylla
supplera
tillfoga

Alla synonymer går att klicka på.