menu dblex
4rata
räta
5vraka
6ogilla
7kassera
8avstänga
bannlysa
förkasta
utesluta
9utmönstra
utrangera
10underkänna
12nedkritisera