menu dblex
3myt
4dikt
lögn
saga
text
5fabel
sägen
7fantasi
8historia
inskrift
legender
10berättelse
hagiografi
martyrsaga
12myntinskrift
13rövarhistoria
14helgonhistoria
16helgonberättelse
17medaljinskription
19porträttunderskrift