menu dblex
4byte
5frukt
ränta
skörd
vinst
värde
6fångst
fördel
glädje
ombyte
skifte
trafik
valuta
7inkomst
utbytes
vinning
8resultat
transfer
9avlösning
förtjänst
utdelning
utväxling
10avkastning
behållning
ersättning
produktion
11förbindelse
13kommunikation
mellanhavande