menu dblex
3liv
4bälg
mage
7abdomen
8bakkropp
isterbuk
underliv
9diafragma
undersida
11ansvällning
mellangärde
12uppsvällning