menu dblex
3frö
hem
rot
ätt
4anor
blod
börd
5genes
grund
källa
moder
pappa
släkt
vagga
6början
embryo
rötter
upphov
7genesis
urkälla
8bakgrund
härkomst
skapelse
uppkomst
9etymologi
faderskap
10begynnelse
descendens
extraktion
härledning
proveniens
11härstamning
upprinnelse
12förstabörjan
nationalitet
tillblivelse
utgångspunkt