menu dblex
3pli
ras
ton
typ
väg
4anda
bruk
form
kria
piff
smak
sätt
tema
text
5charm
fason
genre
grace
klass
manér
penna
skick
snits
snitt
språk
touch
6piktur
prägel
skrift
7alfabet
elegans
resning
skönhet
stilart
uppsats
8handstil
hållning
karaktär
klädmode
konstart
skriptum
språkart
stilsort
9förfining
skrivning
skrivstil
skrivsätt
särprägel
utförande
värdighet
10kalligrafi
konstskola
korrekthet
stilprägel
utformning
11formgivning
formulering
ordalydelse
skrivövning
stilfullhet
12uttrycksform
uttryckssätt
13framställning
konstriktning
18framställningssätt
20översättningsuppgift