menu dblex
5värja
6rentvå
7förlåta
försona
ursäkta
8försvara
9exkulpera
förmildra
undskylla
överskyla
10diskulpera
11rättfärdiga
12rehabilitera