menu dblex
4just
jämn
noga
rätt
sann
5juste
skarp
6koncis
precis
riktig
sträng
trogen
tydlig
7ackurat
adekvat
bestämd
slavisk
8alldeles
egentlig
noggrann
pregnant
punktlig
9ordagrann
stringent
10bokstavlig
detaljerad
matematisk
träffsäker
uttrycklig
11fotografisk
fullkomligt
naturtrogen
träffsäkert
12samvetsgrann
13tillförlitlig
14bokstavstrogen