menu dblex
4häva
5bryta
indra
6varsko
7avskeda
avsätta
upphäva
9annullera
entlediga
friställa
10permittera
suspendera
15ogiltigförklara