menu dblex
3arg
het
ond
4vred
5ojämn
oroad
sårad
tagen
6blåsig
febril
gripen
gropig
kränkt
orolig
skakad
skakis
slagen
7bestört
grumlig
harmsen
rasande
stormig
8desperat
förargad
tygellös
uppbragt
uppjagad
uppretad
uppriven
ursinnig
9altererad
chockerad
exalterad
exciterad
förnärmad
turbulent
upphetsad
uppskakad
10indignerad
uppskattad
uppskärrad
11inflammerad
ångestfylld
13skandaliserad
14skickelsediger