menu dblex
2
3bli
4ernå
5finna
hinna
komma
räcka
vinna
6notera
7erhålla
utverka
8förvärva
10åstadkomma
11förverkliga