menu dblex
4dubb
karg
klen
knal
kort
kula
kärv
nätt
ratt
smal
snål
snäv
vred
5dålig
huvud
knagg
knopp
liten
mager
märke
njugg
odryg
ringa
skral
skryp
stram
trång
6avmätt
buckla
droppe
fattig
frugal
knaper
knäppe
koncis
krympt
trycke
tryckt
urväxt
ynklig
7fåordig
knappar
kontakt
reglage
sparsam
tangent
torftig
urvuxen
utsinad
8enstavig
knusslig
lakonisk
skraltig
sällsynt
9avvisande
begränsad
bristande
inskränkt
summarisk
10dörrklocka
kortfattad
nödtorftig
reserverad
11knapphändig
återhållsam
12koncentrerad
ofullständig
otillräcklig
strömbrytare