menu dblex
7lärande
9belärande
didaktisk
docerande
magistral
mästrande
10pedagogisk
12instruerande
14pekpinnemässig
15skolmästaraktig